اسپری محافظ پوست 12020 اسکين برير براوا کلوپلاست اسپری محافظ 12020 استومی

اسپری محافظ استومی 12020 اسکين برير براوا کلوپلاست داروناب داروخانه دکتر قاضی نیا کلیه اقلام استومی مورد قبول بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح و خدمات درمانی شامل کیسه و پایه و لوازم همراه کلستومی، یورستومی و ایلئوستومی در داروخانه دکتر قاضی نیا در صورت داشتن پرونده استومی و ارائه نسخه الکترونیک بصورت حضوری، بیمه ای محاسبه می گردد. اسپری محافظ پوست 12020 به صورت بیمه ای در داروخانه دکتر قاضی نیا ارائه می گردد.
تولید کننده: کلوپلاست
کد محصول: 5708932664271
168,000 تومان

این محصول نیاز به تایید دارد.

این اسپری ترمیم کننده و محافظ جهت زخم استومی می باشد محافظ پوست براوا ایجاد سوزش نمی کند و از مشکلات پوستی حاصل از نشت مواد دفعی و چسبندگی چسب ها، جلوگیری می کند. این محافظ با ایجاد یک فیلم نازک (مانع از تنفس پوست نمی شود) روی پوست، از آسیب به آن پیشگیری می کند. علاوه بر این، ظرف چند ثانیه خشک می شود و هیچ چیز روی پوست شما باقی نمی ماند و شما می توانید بلافاصله چسب جدید را بچسبانید.