ریبون گاز سوربکت 50 سانتی

برای پر کردن حفره ها , فیستول ها یا تونل های زخم از ریبون گاز سوربکت استفاده میشود تا با باکتری های زخم تماس مستقیم داشته باشد. زیرا پوشش ویژه پانسمان های سوربکت خاصیت ضد آب زدایی قوی ایجاد می کند که به غیر فعال سازی و اتصال فیزیکی باکتریهای زخم به خود پانسمان کمک می کند.
تولید کننده: سوربکت
قیمت قبلی: 60,000 تومان
50,000 تومان