ضدآفتاب دور چشم

ضد آفتاب دور چشم باعث محافظت دور چشم که پوست حساس و نازکی دارد در برابر اشعه و نور آفتاب میشود ومانع چروک شدن و سیاهی وشل شدن دور چشم میشود.ضدآفتاب دور چشم در دو نوع رنگی و بی رنگ است.