پوست معمولی و نرمال

پوست معمولی پوستی است که خشک، چرب، حساس و مشکل‌زا نیست. معمولا به پوستی که نه خیلی چرب است و نه خیلی خشک پوست معمولی گفته می‌شود.میزان چربی و آب پوست معمولی  متعادل است و به همین دلیل بافت یکنواختی دارد.کسانی که پوست معمولی دارند به‌ندرت دچار جوش می‌شوند‌.