پانسمان زخم سیلیکونی کلوپلاست سایز 20 کد 3545

جهت زخم سطحی
تولید کننده: کلوپلاست
کد محصول: 123456789
250,000 تومان

زخم های سطحی نوع یک و التهاب