پوست چرب و آکنه ای

آکنه یک عارضه پوستی التهابی جدی است که در قسمت هایی از پوست که ترشح چربی زیاداست ظاهر می شود.آکنه با واکنش های التهابی بصورت کومدون، پاپول یا کیست پر از چرک است که ممکن است اثر زخم از خود به جای بگذارند و منجر به لک های پوستی میشود ظاهر می شود.