گیره کیسه ۹۵۰۰ استومی کلوپلاست

کليپس کد 9500 کلوپلاست داروناب داروخانه دکتر قاضی نیا
کد محصول: 5708932498579
18,000 تومان

موجود نیست.

جهت بستن انتهای کیسه در کیسه ته باز استفاده می شود.